صفحه اصلي         
منوی اصلی سایت مهيار

خدمات حمايتي و درماني
خلاصه عملكرد موسسه خيريه مهيار در حوزه خدمات حمايتي و درماني از سال 1389


 تعداد بيماران مورد حمايت در سال 89       55 نفر
 تعداد دفعات پرداخت به بيماران 147 بار پرداخت
 تعداد بيماران زن 26 نفر
 تعداد بيماران مرد 29 نفر
 تعداد بيماران فوت شده 6 نفر
 تعداد بيماران قطع درمان (بهبود يافته)     11 نفر                    
 سرطان رايج در ميان بيماران زن سرطان سينه
 سرطان رايج در ميان بيماران مرد سرطان روده 

توضيح اينكه هزينه هاي پرداخت شده به بيماران شامل هزينه تهيه داروهاي شيمي درماني و هزينه هاي تشخيصي و درماني بوده است و در اين ميان بيشترين هزينه پرداخت شده بابت تهيه داروهاي شيمي درماني بوده است.

آمار سال 1390
تعداد بيماران مورد حمايت در سال 90       102 نفر
تعداد بيماران جديد 92 نفر
 تعداد دفعات پرداخت به بيماران 210 بار پرداخت
 تعداد بيماران زن 62 نفر
 تعداد بيماران مرد 40 نفر
 سرطان رايج در ميان بيماران زن سرطان سينه
 سرطان رايج در ميان بيماران مرد سرطان روده 


آمار سال 1391

تعداد بيماران مورد حمايت در سال 91       30 نفر
تعداد بيماران جديد 22 نفر
 تعداد دفعات پرداخت به بيماران 82 بار پرداخت
 تعداد بيماران زن 13نفر
 تعداد بيماران مرد 17نفر
 سرطان رايج در ميان بيماران زن سرطان سينه
 سرطان رايج در ميان بيماران مرد سرطان پروستات


اهداي كمك نقدي


.: موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهيار -استفاده از مطالب سايت صرفا با ذكر منبع بلامانع است:.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211